(+)

Totalt antal fall

+

Senaste nya fall

-

Senaste avskrivna fall

()

Totalt antal dödsfall

Senaste nya dödsfall

-

Senaste avskrivna dödsfall

Dödsfall efter bekräftat avlidendatum

Känt avlidendatum: () - Okänt avlidendatum: () - Bekräftat avlidna totalt: () - Prognos avlidna totalt: (+)
Notering 1: Det rullande medelvärdet beräknas över 7 dagar och de senaste 14 dagarna undantas på grund av inkomplett rapportering. Det rullande medelvärdet beräknas endast på bekräftade fall.
Notering 2: Prediktionsmodellen för prognostiserade dödsfall de senste 14 dagarna bygger på antal inlagda patienter på IVA. Observera att denna prognos är osäker och ändras kontinuerligt vartefter ny data blir tillgänglig.


Bekräftade fall efter bekräftelsedatum

Senaste nya fall: + - Senaste avskrivna fall: - - Senaste förändring fall: + - Totalt bekräftade fall:


Nuvarande vårdtillfällen på IVA

Inlagda på IVA: - Förändring sen igår: - Förändring sen förra veckan: - Rapporterat idag: %


Ackumulerad andel vuxna vaccinerade

Totalt vaccinerade dos 1: (%) - Totalt vaccinerade dos 2: (%) - Senast uppdateringen:

Levererade och planerade vaccindoser

Levererade doser: - Planerade doser: - Summa doser:
Notering: Veckor markerade med * avser planerade leveranser och dessa siffror är preliminära.


Andel av ackumulerade doser givna

Levererade doser: - Givna doser: - Andel av levererade doser givna: %
Data senast uppdaterat:
Källor: Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Kontakt: info@covidstatistik.se