Incidens av fall per åldersgrupp


Åldersfördelning av fall efter rapportveckaÅldersfördelning av intensivvårdade efter rapportveckaÅldersfördelning av dödsfall efter rapportvecka

Data senast uppdaterat:
Källor: Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Kontakt: info@covidstatistik.se