dagar

Medelvärde eftersläpning avlidenrapportering

%

Dödsfall rapporterade inom 10 dagar

%

Dödsfall rapporterade inom 14 dagar

Avlidenrapportering: EftersläpningsproportionerAvlidenrapportering: Medelvärde av eftersläpning per dag

Notering: För begränsa effekten av outliers beräknas medelvärde av eftersläpning endast för dagar där fler än 3 avlidna har registerats.


Avlidenrapportering: Andel av avlidna rapporterade inom olika tidsramarFallrapportering: EftersläpningsproportionerData senast uppdaterat:
Källor: Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Kontakt: info@covidstatistik.se