Bekräftade och borttagna dödsfall efter avlidendatumBekräftade och borttagna fall efter bekräftelsedatum

Data senast uppdaterat:
Källor: Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Kontakt: info@covidstatistik.se