Överdödlighetsanalys 2020 för hela riket

R2-värde prediktionslinje: 0.96 - Förväntad andel avlidna 2020: ~ 0.86% (~ 89 100) - Andel avlidna 2020: ~ 0.95% (~ 98 100) - Skattad överdödlighet 2020: ~ 9 000Avlidna i hela riket 2020

Känt avlidendatum: - Okänt avlidendatum: - Totalt avlidna:


Avlidna i hela riket 2021

Känt avlidendatum: - Okänt avlidendatum: - Totalt avlidna:


Avlidna i hela riket 2000-2021

Data senast uppdaterat:
Källor: Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Kontakt: info@covidstatistik.se